Pages

Friday, January 7, 2011

Dijete i lutka (Croatian only)

Lutka dovodi dijete u stanje uzbuđenosti, razigranosti, pokreće njegov misaoni, fantazijski i emocionalni svijet, omogućava mu da sve bogatije izražava svoj doživljaj svijeta. U ruci djeteta svojim oživljavanjem nudi djetetu sudjelovanje u zamišljenom svijetu koji ono samo stvara u igri. Lutka se javlja kao zamjena živih bića s kojima dijete u igri manipulira kako želi i najčešće kako ne može u stvarnosti. Lutka pokreće djetetov misaoni i emocionalni svijet i razvija maštu. Omogućava djetetu da iznosi svoj doživljaj svijeta. Po svom karakteru igre s lutkom su i govorne igre i istinski pridonose razvoju govora. Dijete govorom, riječima izražava svoje misli i osjećaje. Utječu i na razvoj socijalizacije, te na razvoj pozitivnih crta osobnosti: pravednost, dobrotu, prijateljstvo, hrabrost, . . .
Mlađa djeca živo manipuliraju s lutkom, prevrće ju, rasteže. Lutka ja u središtu njihoveigre. U početku je dijete zadovoljno time što ima lutku u ruci, što može istraživati njezina fizička svojstva. Zamisli i ideje u igri su mu nestalne, kratkotrajne i malokad dijete mlađe dobi stvara cjelovite sadržaje. Nema još dovoljno riječi da bi se njima izrazilo, pa se izražava kratkim rečenicama koje su često gramatički nepravilne, služi se pokretima, mimikom i čitavim tijelom da bi se izrazilo. 

Starija djeca u igri s lutkom smanjuju motoričku aktivnost.  Logički osmišljavaju pokrete lutke, u igri lutkom izražavaju se u dužem monološkom i dijaloškom govoru koji je logički povezan. Dijete starije dobi integrira svoja vlastita iskustva, doživljaje i znanja, te bogatstvo igre ovisi o tome. 
Igre  lutkom odišu djetetovom emocionalnošću. Emocije mogu biti direktan izvor motivacije za ove igre, ona pomoću lutaka u igri izdvaja one oblike stvarnosti koji za njega imaju veće emotivno značenje. Dijete može na lutku prenijeti svoju emotivnu uznemirenost, s njom može raspravljati o svojim problemima i nesvjesno ih analizirati.
Igre  lutkom mogu pridonijeti emotivnom rasterećenju djetetove konfliktne situacije. Ova igra socijalizira dijete, utječe na razvoj pozitivnih crta osobnosti.
U likovnom pogledu lutka je jezgrovita, stilizirana, poetična, čitka, predstavlja određeni karakter – takve lutke privlače djecu. 

 

1 comment:

Anonymous said...

Jako si lijepo sve napisala,sve pohvale!
Pusa i ugodan vikend,Zondra Art